top of page
bjorn.png

Bjørn Bredvold Konsulent og rådgiver.

Bjørn har vært næringslivsleder i en årrekke og jobbet mye med utvikling av hytteområder, sagbruk, høvleri og bruk av trevirke. Bjørn Bredvold er eier og daglig leder i selskapet. Han har bred faglig kompetanse som strekker seg fra tradisjonelt skogbruk via utarbeidelse av reguleringsplaner til utvikling og utbygging av nye hytteområder. Bjørn er utdannet skogbrukskandidat fra Landbrukshøgskolen på Ås.

Han har bl.a vært med på utvikling og utbygging av vann og avløp, hytteområder på Sjusjøen og boligområder i Mesnali og Lismarka. 

Byggesaksbehandling og reguleringsplaner:
Utføres på vegne av ARR arkitekter AS
 

Vi legger vekt på et tett samarbeid med kunde, kommune og eventuelt utbygger. 

Kontakt Bjørn Bredvold Mob: 97 77 50 53 
Epost: bjorn@innur.no

Sentral godkjenning:

Innur AS har sentral godkjenning for å utføre uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1 

dibk.no    uk.no

 

Ansvarsrett_logo_sh_liten.png
bottom of page